Skip to main content

Thoriqoh Syadziliyah #2


Akhir hayat Abu hasan al-syadzili.

Abu hasan al-syadzili, tiap tahun melaksanakan ibadah haji. Pada tahun terakhir (tahun kewafatannya), beliau berkata kepada pelayannya "Bawalah pakis, keranjang dan minyak kumkuman" pelayannya bertanya "Untuk apa guru?" beliau menjawab "Di daerah humaisiro kau akan lihat sendiri". Humaisiro merupakan dataran tinggi di mesir di gurun aidzab. Ketika sampai di humaisiro, Syekh Abul hasan As syadzili kemudian mandi dan melaksanakan sholat dua rakaat. Lalu pada sujud terakhir beliau wafat dan di kebumikan di sana.

Begitulah riwayat kewafatan imam as syadzili, Beliau sudah mengetahui akan wafat dalam perjalannya itu, berikut tempatnya yang tentu saja merupakan ilham dan mukasyafah dari Allah swt.
Wallahua'lam bissowab

Source: instagram.com/tamansufi.id

Comments