Skip to main content

Posts

Thoriqoh Syadziliyah #3

Pokok Ajaran Thoriqoh Syadziliyah
1. Taqwa kpd Allah Swt. lahir batin, yaitu secara konsisten (istiqamah), sabar, & tabah selalu menjalankan segala perintah Allah Swt. serta menjauhi semua larangan-Nya dg berlaku wara' (berhati-hati terhadap semua yg haram, makruh, maupun syubhat), baik ketika sendiri maupun pd saat di hadapan org lain.
2. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Saw. dlm ucapan & perbuatan, yaitu dg cara selalu berusaha sekuat-kuatnya untuk senantiasa berucap & beramal seperti yg telah dicontohkan Rasulullah Saw. serta selalu waspada agar senantiasa menjalankan budi pekerti luhur (akhlakul karimah).
3. Mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah Swt. yaitu dg cara tdk mempedulikan makhluk dlm kesukaan atau kebencian mereka diiringi dengan kesabaran & berpasrah diri kpd Allah Swt (tawakkal).
4. Ridha kepada Allah baik dlm kekurangan maupun kelebihan, yaitu dgn cara senantiasa ridha, ikhlas, qana'ah (tidak rakus, nrimo ing pandum: Jawa), &…

Thoriqoh Syadziliyah #2

Akhir hayat Abu hasan al-syadzili.
Abu hasan al-syadzili, tiap tahun melaksanakan ibadah haji. Pada tahun terakhir (tahun kewafatannya), beliau berkata kepada pelayannya "Bawalah pakis, keranjang dan minyak kumkuman" pelayannya bertanya "Untuk apa guru?" beliau menjawab "Di daerah humaisiro kau akan lihat sendiri". Humaisiro merupakan dataran tinggi di mesir di gurun aidzab. Ketika sampai di humaisiro, Syekh Abul hasan As syadzili kemudian mandi dan melaksanakan sholat dua rakaat. Lalu pada sujud terakhir beliau wafat dan di kebumikan di sana.
Begitulah riwayat kewafatan imam as syadzili, Beliau sudah mengetahui akan wafat dalam perjalannya itu, berikut tempatnya yang tentu saja merupakan ilham dan mukasyafah dari Allah swt. Wallahua'lam bissowab
Source: instagram.com/tamansufi.id

Thoriqoh Syadziliyah #1

Nama lengkap beliau Abu al-Hasan al-Syadzili Ali bin Abdillah bin Abd al-Jabbar al-Syadzili, lahir di sebuah desa bernama Ghamarah, tidak jauh dari kota Saptah, negeri Maghrib al-Aqsha atau Maroko, Afrika Utara bagian ujung paling barat, pada tahun 593H/1197M.
Sejak kecil Abu al-Hasan al-Syadzili mempelajari berbagai cabang ilmu agama, seperti ilmu tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, nahwu, sharaf dan ilmu bayan. Dalam madzhab fikih beliau menganut madzhab Imam Malik yang merupakan madzhab mayoritas di Afrika utara.
Pada umur sepuluh tahun, yaitu tahun 602 H. beliau pergi dari kampung Ghumarah ke pemukiman Bani Zeroual, dekat kota Chefchaouen untuk memperdalam ilmu syariat. Setelah itu beliau pergi ke Tunisia dan berguru sufi kepada Syaikh Abi Sa’id al-Baji.
Syaikh Abu Hasan al-Sadzili ingin berguru kepada wali Qutub. Beliau mencarinya ke arah timur, yaitu ke negeri Irak. Namun di sana beliau tidak menjumpainya. Di Irak beliau bertemu dengan Syaikh Abu al-Fath al-Wasithi yang mengata…

Konvoi Akbar Jilid 4 dan Tadabbur Alam

Pokok Ajaran Tasawwuf #6

Thoriqoh adalah jalan yang dilalui oleh orang sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan, dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syari'ah, sebab jalan utama disebut syar'i sedangkan anak jalan disebut thariq. Kata ini terambil dari kata tharq yang di antara maknanya adalah "mengetuk" seperti dalam ungkapan tharq al-bab yang berarti "mengetuk pintu" karena itu, cara beribadah seorang sufi disebut thoriqoh karena ia dalam ibadahnya selalu mengetuk pintu hatinya dengan dzikrullah.
Cara beribadah semacam ini oleh Nabi Saw. disebut dengan thoriqoh hasanah (cara yang baik). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hambal dalam Musnadnya dengan perawi-perawi tsiqat (dipercaya) Nabi SAW bersabda; Sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada thoriqoh yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan (oleh Allah Swt.) kepada malaikat yang mengurusnya, Tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya apabila ia sembuh sa…